การจัดฟันเด็กสามารถทำได้หรือไม่?

  • You are here: Trending News » News » การจัดฟันเด็กสามารถทำได้หรือไม่?

การจัดฟันเด็กสามารถทำได้หรือไม่? การให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนั้นมีหลายช่วงอายุ ซึ่งต้องพิจารณาตามความผิดปกติและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้าร่วมด้วย โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้ หากมีความผิดปกติของความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษาตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลาม

เราจะเห็นได้ว่าการจัดฟันเพื่อแก้บางปัญหาสามารถทำได้ตั้งแต่ในเด็ก ไม่ต้องรอฟันน้ำนมหลุดหมดก่อนหรือรอจนฟันแท้ขึ้นครบ การรักษาตั้งแต่เริ่มแรกอาจจะทำให้ใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่า แล้วยังไม่ยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่าย และได้ผลการรักษาที่ดีและยั่งยืน
จัดฟันเด็กดีไหม
พ่อแม่ต้องมองหาสัญญาณของความผิดปกติ
การจัดฟันในเด็กตามช่วงอายุ

1. วัยเด็กเล็ก (ระยะฟันน้ำนม) เป็นวัยที่ยังไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ดี จึงยังไม่ควรจัดฟัน แต่พ่อแม่ควรเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฟันลูก

2. วัยเด็ก (ระยะชุดฟันผสม) เป็นระยะที่ฟันหน้าและฟันกรามถาวรซี่แรกขึ้นเรียบร้อยแล้ว สมควรจัดฟัน เพื่อแก้นิสัยหรือความผิดปกติที่เกิดจากขากรรไกร โดยใช้เครื่องมือชักนำและปรับเปลี่ยนทิศทางการเจริญเติบโตของขากรรไกร

3. วัยรุ่น (ระยะฟันถาวร) เป็นระยะที่ฟันถาวรทุกซี่ยกเว้นฟันกรามซี่ที่ 3 ขึ้นเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะที่เหมาะสมในการจัดฟันเพื่อแก้ไขตำแหน่งฟันและการสบฟันที่ผิดปกติ

การเล่นกีฬาขณะจัดฟัน

ในขณะจัดฟัน ลูกหลานของคุณก็ยังเล่นกีฬาได้ แต่ควรเป็นชนิดกีฬา ที่เสี่ยงต่อการปะทะน้อย แต่ก็ต้องระวัง ไม่ให้ปากและฟันกระทบกับของแข็ง อย่างไรก็ตาม หากเป็นชนิดกีฬา ที่อาจมีการปะทะกันอย่างรุนแรง เช่น มวย รักบี้ฟุตบอล ทันตแพทย์จัดฟัน อาจแนะนำให้ใส่ฟันยางสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ (Orthodontic mouthguards) ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ฟันชนกับริมฝีปาก ฟันยางสำหรับจัดฟัน จะมีขนาดใหญ่กว่าฟันยางนักมวยทั่วไป เนื่องจากต้องเผื่อพื้นที่ สำหรับเครื่องมือจัดฟันด้วย

เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ มีข้อดีตรงที่ แปรงฟันได้ง่ายและสังเกตไม่ค่อยเห็น แต่การที่มันถอดได้ ก็กลายเป็นข้อเสีย เพราะถ้าเด็กไม่ยอมใส่ เครื่องมือก็ไร้ประโยชน์

การรักษาความสะอาด

การแปรงฟันให้สะอาด การใช้ไหมขัดฟัน เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการมีสุขภาพในช่องปากที่ดี ไม่ว่าเด็กๆ จะจัดฟันหรือไม่ก็ตาม แต่ในขณะจัดฟัน อาจทำให้ใช้ไหมขัดฟันลำบาก ผู้ปกครองควรซื้อสายร้อยไหมขัดฟัน (Floss threader) หรือใช้ไหมขัดฟันแบบพิเศษ ที่เรียกว่า Super floss ที่จะมี 2 ส่วนในตัว ส่วนแรกจะเล็กแต่แข็ง ทำให้สอดผ่านเข้าไปในจุดที่แน่นได้ง่าย ส่วนที่สองจะนุ่ม ทำให้สามารถขจัดคราบสกปรกได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรักษาได้ผลที่ดีที่สุด และเพื่อสุขภาพในช่องปากที่ดี ผู้ปกครองก็ควรพาเด็กๆ ไปพบทันตแพทย์ทั่วไป หรือทันตแพทย์เด็ก เพื่อตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน อย่างสม่ำเสมอ